20080415

week’toriAl.15 din nou, despre libertate în Basarabia

Acest articol trebuia să apară vinerea trecută, însă nu am reuşit să îl scriu înainte de a pleca din Bucureşti. Am văzut însă că subiectul nu a fost dezbătut prea mult pe la noi, aşa că...

Unul din puţinele lucruri palpabile cîştigate la Chişinău după declararea independenţei a fost libertatea cuvântului. Sau aşa părea a fi. Idealul democratic este clamat de toate guvernările din RM. Şi totuşi, ca observator a ceea ce se întâmplă acolo de la declararea independenţei până acum, ajung să cred că guvernarea actuală de acolo operează cu cele mai mici standarde democratice.

Nu este surprinzător să auzim că foştii nomenclaturişti s-au reciclat şi au revenit la putere. Acest lucru s-a întâmplat dealtfel cam în toate ţările foste comuniste. Însă, în timp ce în România, de exemplu, Ion Iliescu şi-a făcut blog (nu comentez circumstanţele), în Basarabia faptul de a avea un blog te indică drept potenţial client al agenţiilor guvernamentale de securitate. Cu atât mai mult, faptul de a avea un site în care este respectat dreptul la libera exprimare. Şi cu atât mai mult faptul de a avea un site care ÎNCURAJEAZĂ dreptul la libera exprimare, aşa cum este cazul de faţă.

Înainte de a trece mai departe, redau mai jos textul articolului apărut la Chişinău:

UNIMEDIA în vizorul SIS-ului şi al Procuraturii Generale
09 Aprilie 2008, 15:13

Procuratura Generală solicită portalului de ştiri UNIMEDIA să ofere Serviciului de Informaţii şi Securitate o serie de adrese IP, utilizate de câţiva vizitatori, precum şi comentariile acestora, plasate pe site în perioada 1 ianuarie – 24 martie 2008. O scrisoare în acest sens a fost expediată de către Procuratura Generală pe adresa companiei, căreia îi aparţinea anterior UNIMEDIA până la 10 ianuarie 2008. New Media Group nu a oferit până în acest moment nicio informaţie structurilor statului în acest sens şi va răspunde oficial la această solicitare în conformitate cu legislaţia, când va primi o adresare în acest sens de la Procuratura Generală, în care va ţine cont de protejarea vizitatorilor UNIMEDIA.

Procuratura Generală a expediat la adresa companiei care deţinea anterior portalul de ştiri UNIMEDIA o scrisoare oficială, în care se solicită executarea încheierii judecătoreşti din 24 martie curent, emisă de Judecătorul de instrucţie a sectorului Buiucani, mun. Chişinău şi să prezinte toate informaţiile solicitate în adresa Serviciului de Informaţii şi Securitate.
Aceasta vine ca urmare a demersului făcut de procurorul secţiei controlul activităţii operative de investigaţie a PG Ion Drăguţa privind autorizarea culegerii informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii. Cu alte cuvinte procurorul a solicitat autorizarea instanţei de judecată privind eliberarea de către UNIMEDIA a unor adrese IP utilizate de câţiva vizitatori, precum şi comentariile plasate de aceştia pe site în perioada 01.01.2008 – 24.03.2008. Instanţa de judecată a considerat demersul drept unul întemeiat.
Hotărârea instanţei de judecată are drept suport legal prevederile art. 7, alin. (1), lit. b); art. 8, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţie şi art. 41, 303-306 al Codului de Procedură Penală al RM.

(Art. 7. Temeiurile înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii
(1) Temeiurile pentru înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii sunt:

b) informaţiile devenite cunoscute organelor care exercită activitate operativă de investigaţii:
- privind acţiunea contrară legii în curs de pregătire, comitere sau comisă, precum şi privind persoanele care o pregătesc, o comit sau au comis-o, dacă datele pentru pornirea urmăririi penale sînt insuficiente;
- privind persoanele care se ascund de organele de urmărire penală sau de judecată ori care se eschivează de la sancţiunea penală;
- privind persoanele dispărute fără urmă şi privind depistarea cadavrelor neidentificate;
Art. 8. Condiţiile şi modul de înfăptuire a măsurilor operative de investigaţii
(1) Înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii ce violează drepturi ocrotite de lege:
e) culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii - se admite doar în scopul culegerii informaţiilor despre persoanele care pregătesc, întreprind tentative de comitere, comit sau au comis infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave şi numai în baza încheierii judecătorului de instrucţie şi a deciziei motivate a unuia din conducătorii organului respectiv care exercită activitate operativă de investigaţii. Lista categoriilor unor astfel de conducători se stabileşte prin actele normative departamentale.

Pentru mai multe detalii, vizitaţi pagina
http://www.uni.md/index.php?mod=home&hmod=newsbyid&id=5286


Bun. Şi acum să încercăm să interpretăm puţin. Tuturor portalurilor din RM li s-au solicitat, recent, astfel de date. Dar site-ul în cauză este cel mai important portal de discuţii pe teme politice din RM. Sunt publicate în mod frecvent analize asupra situaţiei existente în RM şi sunt dezbătute la cald evenimente. Nu lipsit de importanţă este faptul că mulţi forumişti sunt cetăţeni români.

În acest context, ceea ce se petrece acolo are parfum de intimidare. Măsura de a cere IPul şi comentariile unui utilizator (cetăţean moldovean sau nu) este acoperită de legislaţia RM, însă ea face abstracţie de caracterul personal al acestei informaţii. Aceasta, fără a mai vorbi de atingerea dreptului la liberă exprimare, indiferent de faptul că eşti cetăţean român sau moldovean.

De fapt, tot ceea ce am spus în articolul de azi poate fi concentrat într-o singură propoziţie, care aşează RM într-o galerie "selectă", alături de China, Coreea de Nord sau Cuba:

În Basarabia cenzura a pătruns pe internet.

Dreptul la libera exprimare este inalienabil. Din acest motiv, am devenit unul din utilizatorii înregistraţi ai portalului în cauză şi îmi voi exprima punctul de vedere de fiecare dată, dacă acest lucru va fi necesar.

NU cenzurii.

20080401

poezie.01

(Nota: ceea ce aveţi în faţă este o încercare de tinereţe)


Răsăritul


Prin vine îmi curge frigul morţii
- căldura vieţii s-a scurs deja...
Măcar acum durerea să plece;
aşa ar fi mai bine, aşa aş îndura.

Stau întins în pat, ca un sac de lut;
deabia mai simt ceva ce seamănă a aşternut.

... Trecută-i tinereţea, cu pletele-i bogate;
am fost copil, am fost şi adult,
am fost ascultat, am învăţat la rândul meu s-ascult.
Acum m-a ajuns bătrâneţea; viaţa mea e-n spate.

De fapt, am murit, virtual, căci tânăr nu mai sunt
- mă simt un cadavru, curând voi fi pământ -
sunt obosit; sunt banal.

Totul este negru, ieri totul era alb.
Ieri totul era nou, acum... vechi este totul.
Sufletu-mi tremură, pâlpâind.
Când moartea va veni, într-un final
- înfricoşătoare, şi totuşi zâmbind -
sper să reuşesc s-o mai aud, să îi dau votul.

Cine crede că moartea e urâtă greşeşte,
pentru că, deşi străveche, faţa ei permanent tânără zâmbeşte.
Adevărat, un zâmbet viclean, neliniştit,
aşteptând să fie şters la Judecată şi pedepsit.

Iar eu am greşit atât de mult în viaţa mea
încât mă cutremur, mă minunez totodată, mă
îngrozesc;
Privirea, în sfârşit! mi se vatămă.

.... Când la Răsărit va răsări acea Stea,
când la uşa mea va aştepta Moartea, va sta
numărând "trei, doi, unu...",
să intre aşteptând, necruţătoare;

odată cu ultima mea suflare
voi îndrăzni să gândesc, voi spera

Doamne, iartă-mă!

(20020209 Bucureşti)